Navega cap amunt
Inicia

 Subvencions, beques i premis

  Relació de subvencions, beques i premis de l'Ajuntament de Sagunt

 Normativa aplicable en Matèria de Subvencions

 

Compliment d'obligacions de la llei de transparència

 

 

SUBVENCIONS MUNICIPALS: En règim de concurrència competitiva
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 Serv.Socials  Acció social (integració/inserción, inmigrants, majors) 2017 03.04
 Serv.Socials  Prestacions econòmiques individualitzades 2017 12.12
 Part.Ciudadana  Cooperació Inter. al desenvolupament, Sensibilització i EPxD 2017 12.05
 Dona  Promociónde la igualtat d'homens i dones 2017 31.05
 Educació  Programes recolçament educació (activitats complementàries)
2018
15.01
 Prom.Valencià  Promoció social del valencià (associacions i sector econòmic) 2017 30.06 -
 Festes  Promoció d'actes festius 2017 21.04
 Part.Ciutadan  Foment de la participació ciutadana 2017 12.05
 Part.Ciutadan  Foment de l'Agermanament 2017 19.05
 AFIC  Creació i consolidació del comerç local 2016 .  -
 AFIC  Activitats de promoció del comerç local 2017 29.09
 Esports  Promoció de l'esport (competició federada, events..) 2017 08.06
Esports Promoció de l'esport escolar i particip. jocs esportius 2017 11.05
​​ Sanitat  ​Benestar animal, protecció animals companyia i domèstics 2017 16.10
 ​Prom.Econòm.  ​​​​Foment de l'activitat emprenedora 2017 27.11
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
SUBVENCIONS CONCESSIÓ DIRECTA
Nominatives, convenis, ajudes, transferències a organismes públics, consorcis i entitats participades.
 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 2017  Gener fins Juliol  
 ANY  PERÍODE PROJECTES SUBVENCIONATS
 
 
BEQUES
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 Gab.Comunica  Estudiants i titulats periodisme/comunicació audiovisual
.
. .
 ​Educació  Promoció estudi música en Conservatori J. Rodrigo 2018 15.01
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
PREMIS
 ÀREA ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 Dona Premis cartell "25 de Novembre" 2017 20.09
 ​​Dona Premi Falla més igualitaria 2017 24.02
 Prom.Valencià Premis Literaris "Ciutat de Sagunt" 2017 30.06
 Cultura Premio Llibrets Fallas 2017 21.02 Concesión
 Cultura Premis Cartell Anunciador Falles 2017 03.11
 Cultura Premis il·luminació i ornamentació Falles 2017 21.02 Concesión
​ ​AFIC Premis del comerç local 2017
 ​AFIC
Concurs cartells campanya comerç local
2017
26.04
-
 AFIC Premis Escaparatisme 2017 . -
 Turisme Premis de fotografia "Ciutat de Sagunt" 2017 15.09 Concesión
 ÀREA  ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
  
ORGANISMES AUTÒNOMS
 ÀREA ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 ConsellAgrari Foment de l'Associacionisme Agrari 2017 .
 ÀREA

ÀMBIT/LÍNIA DE SUBVENCIÓ

Bases Edició Convoc Termini OnLine Result
 
 
Totes les dades publicades en la present Secció tenen com a únic propòsit el compliment de finalitats exclusivament administratives i, en general, amb les relacionades amb les funcions pròpies de l'Ajuntament de Sagunt i obligacions de Trasparència que li corresponguen. Qualsevol ús d'aquestes dades per a finalitats que no s'ajusten als estrictament esmentats i, de manera particular, per a finalitats comercials o enviaments massius de correus-brossa (Spam) podria vulnerar la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seues normes de desenvolupament i/o la normativa sobre serveis de la societat de la informació i telecomunicacions, donant lloc a la corresponent responsabilitat. En aquests supòsits, l'Ajuntament de Sagunt procedirà a posar en coneixement de l'AEPD o autoritat competent aquestes actuacions perquè inicien els procediments sancionadors que procedisquen.
 
 
Nous impresos en matèria de subvencions, beques i premis
Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F