Navega cap amunt
Inicia

Tauler d'anuncis

Informació pública i audiència interessats
Àrea: Administraciò
Des de: 02/07/2014
Publicació registrada: GMT (+01:00)
Modif. ordenança reguladora bases para concessión ajudes al comerç

Ordenança Reguladora de les Bases per a la concessió d'ajudes econòmiques per al suport a la creació i consolidació del comerç a Sagunt.

L'expedient esmentat s'exposa al públic durant 30 dies hàbils a partir del següent a la publicació d'aquest edicte en el BOP i en els taulers d'anuncis d'aquest Ajuntament, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

Edicte

 
 
 

JUSTIFICANTE DE PUBLICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA


En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal sede.sagunto.es ha permanecido expuesto el anuncio arriba indicado desde el #FechaInicio# hasta el #FechaFin# (ambos inclusive).

Sagunto, #FechaSellado#

Sede Electrónica

Cercador d'anuncis

Àrea

Des
Seleccioneu una data del calendari.
fins
Seleccioneu una data del calendari.

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F