Navega cap amunt
Inicia

Tauler d'anuncis

Subhasta béns inmobles
Àrea: Administraciò
Des de: 17/08/2017
Publicació registrada: GMT (+01:00)
Alienació mitjançant subhasta de béns
EL SERVEI DE RECAPTACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE SAGUNT, FA SABER: Que de conformitat amb el que es disposa en l'article 101 del Reglament General de Recaptació aprovat pel RD939/2005, de 29 de juliol, es va dictar acord pel Tresorer Municipal amb data 24 de Julio de 2.017 decretant l'alienació mitjançant subhasta dels béns que es detallen en la relació de béns a subhastar inclosa en aquest anunci com a ANNEX I.
 
Veure Edicte
 
 

JUSTIFICANTE DE PUBLICACIÓN EN SEDE ELECTRÓNICA


En el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica Municipal sede.sagunto.es ha permanecido expuesto el anuncio arriba indicado desde el #FechaInicio# hasta el #FechaFin# (ambos inclusive).

Sagunto, #FechaSellado#

Sede Electrónica

Cercador d'anuncis

Àrea

Des
Seleccioneu una data del calendari.
fins
Seleccioneu una data del calendari.

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F