Navega cap amunt
Inicia

Com obtenir el teu certificat

 

Persones físiques (ciutadà)

Per a obtenir un certificat de signatura electrònica al seu nom, haurà d'acudir personalment a un Punt de Registre d'Usuaris (PRU). L'Ajuntament de Sagunt disposa de diversos en els serveis del SAIC i del PROP situats en:

  • Centre Cívic Camí Reial: C/ Camí Reial, 65-67. 46500 Sagunt.
  • Tinença d'Alcaldia: C/ Progrés, 37. 46520 Port de Sagunt.
  • Edifici Rotonda: Pl. Ramón de la Sota, s/n. 46520 Port de Sagunt.


 

La documentació que deurà de presentar és la següent:

Si és de nacionalitat espanyola, DNI en vigor.

(Els menors de 14 anys no poden obtenir certificats digitals, encara que disposen de DNI ja que no tenen capacitat d'obrar i seran els seus pares o tutors legals els quals realitzen els tràmits per ells)

Si és de nacionalitat estrangera el NIE (Nombre d'Identificació d'Estranger), en vigor.

Si el document no té fotografia haurà de presentar, a més, altre document (passaport en vigor o document d'identitat del seu país, en cas de ser comunitari) en el qual aparega la foto del sol·licitant per a procedir a la seua identificació.

El tràmit és gratuït.

 

Persones jurídiques (Empreses, Associacions, Fundacions, Clubs, Partits Polítics, Sindicats o Cooperatives Comunitat de Béns, UTE, Comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal, entre altres)

Per a obtindre un certificat a nom de la seua entitat, accedisca al següent enllaç de l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV) on s'indica amb detall els tràmits que s'ha de seguir, ja que prèviament ha de remetre la seua sol·licitud a l'ACCV, amb la documentació que s'indica, i pagar una taxa.

Una vegada obtinguda la targeta criptogràfica remesa per l'ACCV , és quan ha d'acudir a un Punt de Registre d'Usuari (PRU) de l'Ajuntament, devent el titular identificar-se per mitjà del seu NIF, NIE o passaport espanyol en vigor, sent imprescindible que porte la targeta criptogràfica adquirida i el sobre tancat.

 

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F