Navega cap amunt
Inicia

Normativa de la seu electrònica

 

Normativa municipal

 
  • Ordenança reguladora dels Serveis Electrònics de l'Ajuntament de Sagunt, (veure PDF)

 

Normativa estatal

 
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (BOE núm. 150, de 23 de juny de 2007).
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedimient Administratiu Comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).

 

Aviso Legal | Protección de Datos
Copyright © 2002-2010 Excmo. Ayuntamiento de Sagunto | Autonomía, 2 - 46500 Sagunt | Telf.: 96 265 58 58 | info@aytosagunto.es | CIF: P4622200-F